4. ročník hudobnej akcie zameranej na vystúpenia revivalových skupín pod záštitou obecného úradu v Turčianskej Štiavničke.

19.11.2016 

 o 19.00 hod. v kultúrnom dome Turčianska Štiavnička.


Vstupné na mieste :     10€

Vstupné v predpredaji: 7€

Predpredaj vstupeniek zabezpečuje
Ivan Vajo - Markman
a
Obecný úrad Turčianska Štiavnička  t.č. 043/ 42 93 435